Miljöpolicy

Miljöpolicy.


Vårt miljöarbete utgår från tanken om ett kretslopp där vi, som en av länkarna i en kedja, påverkar och påverkas av vår miljö. Vi arbetar därför aktivt och systematiskt för en långsiktigt hållbar miljö och för att minska vår samlade miljöbelastning. I våra beslut och handlingar tar vi miljöhänsyn så att vi minskar vår, våra patienters och våra leverantörers negativa miljöpåverkan.


Vi har god kunskap om hur vår verksamhet påverkar miljön. Vi följer de miljölagar och krav som berör vår verksamhet och vi arbetar systematiskt för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.


Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt standarden ISO 14001 och granskas varje år, både externt och internt.