För remittenter

Våra undersökningar.


Vi är en specialistmottagning inom klinisk fysiologi och utför följande undersökningar:


  • Ekokardiografi (vuxna och barn från sex år),


  • Arbets-EKG / arbetsprov,


  • Spirometri inkl. diffusionskapacitet (vuxna och barn från sex år),


  • Perifer cirkulationsutredning,


  • Kärlultraljud (hals- och benartärer),


  • Långtids-EKG,


  • Dygnsblodtrycksregistrering.


  • Stress-ekokardiografi.


Mer information om respektive undersökning hittar du via menyn ovan.