Långtids-EKG

Långtids-EKG - registrering av EKG under 24, 48 eller 72 timmar.

 

Medicinsk bakgrund:

Undersökningen utförs för att upptäcka eventuella rytmrubbningar i hjärtat och symtom i samband med dessa.

 

Utförande:

Fem elektroder kopplade till en liten bärbar enhet som kontinuerligt spelar in EKG placeras på din bröstkorg. Den bärbara enheten är cirka 5x5 cm och kan fästas i ett bälte. Registreringen av EKG sker under 24-72 timmar och eventuella symtom noteras på ett rapportblad. Utrustningen återlämnas efter att tidsperioden har gått och registreringen analyseras.

 

Förberedelser:

Inga.

 

Tidsåtgång:

Cirka 30 minuter.