Dygnsblodtrycks- registrering

Dygnsblodtrycksregistrering.

 

Syfte:

Undersökningen utförs för att utreda hur blodtrycket varierar under 24 timmar och ge förbättrad diagnostik vid misstanke om högt blodtryck samt för att följa behandling vid högt blodtryck.

 

Utförande:

En blodtrycksmanschett kopplas på armen och ansluts till en bärbar dosa. Automatiska blodtrycksmätningar utförs var 30:e minut dagtid och en gång i timmen nattetid. Återlämnas dagen efter och registreringen analyseras.

 

Förberedelser för patienten:

Inga.

 

Tidsåtgång för patienten:

Cirka 30 minuter.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor kring dygnsblodtrycksregistrering.