Start

Välkommen till Alfa Fysiologmottagning Solna.

 

Alfa Fysiologmottagning Solna är en specialistmottagning inom klinisk fysiologi och utför undersökningar av hjärta, lungor och kärl hos vuxna och barn från sex år.

 

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm inom ramen för vårdval klinisk fysiologi och som patient behöver du en remiss för att komma till oss.

 

Som remittent når du oss via TakeCare (Konsultationsärenden, Alfa Fysiologmott Solna) eller genom att ladda ner vår pappersremiss.

 

Vi vill särskilt utmärka oss genom att erbjuda en hög servicenivå och ett nära samarbete med våra remittenter. Korta väntetider, högsta kvalitet på undersökningarna och stor tillgänglighet för rådgivning är några av fördelarna vi erbjuder.

 

Information med anledning av Corona-viruset:
Vår mottagning har öppet som vanligt. Har du dock symtom på förkylning, feber eller hosta ska du inte komma till oss utan måste boka om ditt besök.
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor kring ditt besök.