Dygnsblodtrycks- registrering

Dygnsblodtrycksregistrering.

 

Medicinsk bakgrund:

Undersökningen utförs för att utreda hur blodtrycket varierar under dygnet. Detta för att ge förbättrad diagnostik vid misstanke om högt blodtryck samt för att följa behandling vid högt blodtryck. Registrering av blodtrycket sker under 24 timmar.

 

Utförande:

En blodtrycksmanschett kopplas på din arm och ansluts till en bärbar dosa. Automatiska blodtrycksmätningar utförs var 30:e minut dagtid och en gång i timmen nattetid. Utrustningen återlämnas dagen efter och registreringen analyseras.

 

Förberedelser:

Inga.

 

Tidsåtgång:

Cirka 30 minuter.