Undersökningar

Våra undersökningar.

 

Vi är en specialistmottagning inom klinisk fysiologi och utför följande undersökningar:

 

  • Ekokardiografi - undersökning av hjärtat med ultraljud.

 

  • Arbets-EKG - registrering av EKG i vila och under arbete på en testcykel.

 

  • Spirometri inkl. diffusionskapacitet - registrering av lungvolym och ventilationsförmåga.

 

  • Perifer cirkulationsutredning - blodtrycksmätning vid anklar och tår.

 

  • Kärlultraljud (hals- och benartärer).

 

  • Långtids-EKG - registrering av EKG under 24, 48 eller 72 timmar.

 

  • Dygnsblodtrycksregistrering.


  • Stress-ekokardiografi.

 

Mer information om respektive undersökning hittar du via menyn ovan.

 

Vänligen notera att undersökningssvar ges av remitterande läkare.