Spirometri inkl. diffusionskapacitet

Spirometri inkl. diffusionskapacitet.

 

Syfte:

Undersökningen utförs vid utredning av besvär från lungor och luftvägar samt för att kontrollera och följa behandlingseffekt vid känd lungsjukdom. De vanligaste frågeställningarna är obstruktivitet och/eller restriktivitet.

 

Utförande:

Som standardundersökning mäter vi alltid statiska lungvolymer och dynamisk spirometri (s k flöde/volym-kurva), oftast med reversibilitetstest. Vid frågeställningarna emfysem, fibros och desaturation utförs även mätning av diffusionskapaciteten.

Vi utför spirometri inkl. diffusionskapacitet på vuxna och barn från sex år.

 

Förberedelser för patienten:

Om patienten har en fastställd lungsjukdom (astma eller KOL) och intar medicin för denna, ska medicinen tas som vanligt. Om patienten inte har en ställd diagnos på astma eller KOL, men har fått medicin för luftvägarna, ska patienten om möjligt undvika att ta denna innan undersökningen. Tidsintervallet som gäller beror på vilken typ av medicin patienten intar, en detaljerad lista medföljer kallelsen.

Patienten får inte röka inom tolv timmar före undersökningen om man ska mäta diffusionskapaciteten.

 

Tidsåtgång för patienten:

Ca 45 minuter för spirometri, ca 60 minuter inkl. mätning av diffusionskapacitet.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor kring spirometri inkl. diffusionskapacitet.