Arbets-EKG / arbetsprov

Arbets-EKG / arbetsprov.

 

Syfte:

Undersökningen utförs för att mäta fysisk prestationsförmåga och för att se vad som begränsar arbetsförmågan. Samtidigt bedöms EKG, puls, blodtryck och eventuella symtom i samband med arbete. Arbets-EKG är en vanlig undersökning vid utredning av bröstsmärta och också för att följa patienter med känd hjärt- eller lungsjukdom.

 

Indikationer:

 • Utredning av patienter med oklar bröstsmärta eller dyspné (koronarinsufficiens).
 • Uppföljning av patienter med känd hjärt- eller lungsjukdom.
 • Kontroll av blodtrycksreaktion under arbete hos t ex patienter med hypertoni eller aortastenos.
 • Bedömning av eventuella arytmier under arbete.
 • Bedömning av fysisk prestationsförmåga och vad som begränsar arbetet.

 

Kontraindikationer:

 • Instabil angina (bör remitteras till akutmottagning), v g se mer information på Viss.
 • Tät aortastenos med symtom.
 • Pågående infektion.

 

Att tänka på vid remittering:

 • Kan patienten cykla (cykelteknik, artros etc.)?
 • Ekokardiografi kan vara av värde före arbetsprov.
 • Vid vänstersidigt skänkelblock och pacemaker-EKG kan EKG-reaktionen avseende koronarinsufficiens ej bedömas.
 • Ställningstagande till medicinering under arbetsprovet med hänsyn till frågeställningen.

 

Utförande:

Cykling på ergometercykel är det vanligaste sättet att utföra arbetsprov (arbetsprov på gångmatta utförs inte på vår mottagning). Belastningsökning sker kontinuerligt till symtombegränsning. I enstaka fall avbryts arbetet av undersökaren på grund av objektiva fynd, till exempel EKG-förändringar. Läkare finns alltid nära tillhands under arbetsprovet och patienten övervakas också cirka 10 minuter efter arbetet. Medelvärdesbildat EKG med ST-trendanalys under arbete underlättar koronarinsufficiensdiagnostiken.

 

Förberedelser för patienten:

Patienten bör inte äta någon större måltid eller röka inom två timmar före undersökningen. Lämpliga kläder och skor för cykling samt handduk bör medföras. Duschmöjlighet finns efter arbetsprovet. Olika mediciner kan påverka resultatet vid arbetsprovet, men i princip bör patienten ta sina mediciner som vanligt. Observera att digitalispreparat omöjliggör EKG-mässig koronarinsufficiensdiagnostik och att detta gäller upp till tre veckor efter utsättandet.

 

Tidsåtgång för patienten:

Cirka 45 minuter.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor kring arbets-EKG / arbetsprov.