Stress-ekokardiografi

Farmakologisk stress-ekokardiografi - ultraljud av hjärtat under stressprovokation.

 

Utförande:

Du kommer få ligga på en brits i vänster sidoläge och bli uppkopplad till en EKG-apparat. En infart kommer att sättas i din arm/hand och ett läkemedel som ökar din puls samt ett kontrastmedel (ej röntgenkontrast) för att erhålla bättre kvalitet på ultraljudsbilderna kommer att injiceras. En ultraljudsgivare hålls mot olika delar av bröstkorgen för att se hjärtat från olika vinklar och bedöma hjärtats utseende och funktion. Mer information om undersökningen får du i samband med besöket. Svar på undersökningen skickas till remitterande läkare inom 4 arbetsdagar.

 

Förberedelser:

- På undersökningsdagen får du inte röka eller snusa.
- Avstå från betablockerande mediciner och läkemedel mot kärlkramp på undersökningsdagen.
- Avstå från koffeinhaltiga drycker, t ex kaffe, te, energidrycker och Coca-Cola, 24 timmar före undersökningen.

 

Tidsåtgång:

Ca 75 minuter för undersökningen. Efter undersökningen tillkommer en väntetid på ca 30 minuter för observation efter kontrastinjektion samt stressprovokation.