Perifer cirkulationsutredning

Perifer cirkulationsutredning.

 

Syfte:

Undersökningen utförs på patienter med misstänkt eller känd cirkulationsrubbning i benen. I förstnämnda fallet undersöks om det finns en arteriell cirkulationsrubbning och om den förklarar patientens besvär eller fynd i status. I sistnämnda fallet görs undersökningen huvudsakligen för att gradera förändringarnas svårighetsgrad, värdera funktionsnedsättningen och för att påvisa ev. kritisk extremitetsischemi / risk för gangrän och därmed behov av snar kärlkirurgisk intervention.

 

Indikationer:

  • Påvisa arteriell insufficiens i benen.
  • Bedöma svårighetsgraden av den arteriella insufficiensen.
  • Påvisa kritisk ischemi.

 

Att tänka på vid remittering:

Det är viktigt att det av remissen klart framgår om patienten har så avancerad sjukdom att vilosmärta och / eller gangrän-hot föreligger, då vi alltid snarast möjligt försöker ta hand om dessa patienter. Vid misstanke om akut artäremboli bör patienten remitteras till akutmottagningen.

 

Utförande:

Vid denna undersökning mäts det systoliska blodtrycket i vrist, tå respektive finger. Om t ex tåtrycket är lägre än 30 mm Hg är risken för gangrän stor. Någon gång mäts falskt för höga tryck beroende på att artärerna, framför allt på vristnivå, är svåra att komprimera. Detta gäller särskilt patienter som haft diabetes under många år. Lämpliga blodtrycksmanschetter placeras runt ankeln, tå respektive finger och pumpas upp till artärstas (200-250 mm Hg) varefter trycket sänks stegvis. Återkomst av blodflöde observeras med laserdoppler-givare.

En utredning av den arteriella cirkulationen i benen vid vår klinik omfattar följande moment:

  • Mätning av blodtryck i vrist och tå simultant med armblodtryckmätning.
  • Registrering av puls och flödesprofil med doppler i ljumskar, knäveck och på vristnivå.

Gångprov på rullande matta och transkutan PO2-mätning utförs ej på vår mottagning.

 

Förberedelser för patienten:

Patienten bör ej röka timmarna före undersökningen.

 

Tidsåtgång för patienten:

Cirka 45 minuter.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor kring perifer cirkulationsutredning.