Kvalitet

Kvalitet.

 

Alfa Diagnostik AB med ackrediteringsnummer 10444 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189.

 

Ackrediteringens omfattning:

 

  • Arbetsprov

 

  • Ekokardiografi

 

  • Ultraljud Carotis

 

  • Perifer tryckmätning

 

  • Långtids-EKG


  • Spirometri

 

  • Vilo-EKG