Kvalitet

Kvalitet.

 

Alfa Diagnostik AB med ackrediteringsnummer 10444 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189.

 

Ackrediteringens omfattning:

 

  • Arbetsprov

 

  • Ekokardiografi

 

  • Ultraljud Carotis

 

  • Perifer tryckmätning

 

  • Långtids-EKG


  • Spirometri

 

  • Vilo-EKG


Kvalitetspolicy:
Alfa Diagnostik AB åtar sig att tillhandahålla säker vård med hög kvalitet i enlighet med ISO 15189:2022 och STAFS 2020:1.

Vi strävar efter att säkerställa noggrannhet, patientsäkerhet och kontinuerlig förbättring genom att följa etablerade standarder, lagar, riktlinjer samt ständig utveckling av vårt ledningssystem.

Vi arbetar för att upprätthålla en verksamhet som är effektiv, etisk, opartisk och fri från diskriminering.
Våra patienters och remittenters förväntningar ger oss möjlighet till ständig förbättring samtidigt som vi främjar en sund arbetsmiljö för våra medarbetare med kontinuerlig kompetensutveckling.