Spirometri inkl. diffusionskapacitet

Spirometri inkl. diffusionskapacitet - registrering av lungvolym och ventilations-förmåga.

 

Medicinsk bakgrund:

Undersökningen utförs vid utredning av besvär från lungor och luftvägar samt för att kontrollera och följa behandlingseffekt vid känd lungsjukdom. Undersökningen mäter lungvolymer och lungornas funktion.

 

Utförande:

Du får sitta i en glasbur och utföra ett antal olika andningsmanövrar du blir instruerad om. Ibland ges luftrörsvidgande medicin och undersökningen upprepas därefter.

 

Förberedelser:

Undvik om möjligt att ta eventuell luftrörsvidgande medicin före undersökningen. Mer information finns i din kallelse.

 

Tidsåtgång:

Cirka 40-60 minuter.