Kärlultraljud (hals- och benartärer)

Kärlultraljud (hals- och benartärer).

 

Ultraljud av halsartärer.

 

Medicinsk bakgrund:

Ultraljudsundersökning av halspulsådern utförs för att påvisa och gradera förträngningar i halskärlen. Vanligast görs undersökningen efter symtom som ger misstanke om störd cirkulation i hjärnan, men också hos patienter med blåsljud på halsen.

 

Utförande:

Du får ligga på en brits och en ultraljudsgivare förs utmed halsens sidor för att bedöma blodflödet och dess hastighet i olika avsnitt av halspulsådrorna, samt för att få en bild av kärlen och eventuella förändringar.

 

Förberedelser:

Inga.

 

Tidsåtgång:

Cirka 45 minuter.

 

Ultraljud av benartärer.

 

Medicinsk bakgrund:

Undersökningen utförs för att bedöma omfattning och placering av förträngningar i pulsådror. Den ger vägledning vid val av behandling vid förträngningar i kärl i benen.

 

Utförande:

Du får ligga på en brits medan en ultraljudsgivare förs längs det område som ska undersökas för att bedöma det lokala blodflödets riktning och hastighet, samt för att få en bild av blodkärlen, deras förlopp samt eventuella förträngningar.

 

Förberedelser:

Inga.

 

Tidsåtgång:

Cirka 1 timme.