Vår vision och sätt att arbeta

Vår vision och sätt att arbeta.

 

Vision

 

Vår vision är att vara den ledande kliniska fysiologmottagningen i Stockholm gällande upplevd kvalitet för patienter, remittenter och medarbetare.

 

Affärsidé

 

Vår affärsidé är att ge patienter inom klinisk fysiologi den absolut bästa vården. Detta gör vi genom att:

 

  • sätta patienternas behov i fokus,

 

  • bemöta våra patienter på ett professionellt, empatiskt och respektfullt sätt,

 

  • ha en nära kontakt med remittenter med möjlighet till diskussion och rådgivning,

 

  • attrahera rätt medarbetare med vår ständiga strävan att vara marknadens bästa arbetsplats,

 

  • agera med långsiktighet som mål i alla våra relationer,

 

  • använda högkvalitativ utrustning.

Våra värderingar

 

Ansvarstagande - Vi tar ansvar gentemot patienter, remittenter och medarbetare.

 

Långsiktighet - Vi ser långsiktigt på alla våra relationer, vilket tar sig uttryck i vår kompetens, kvalitet och kommunikation.

 

Flexibilitet - Vi hittar smidiga lösningar för ett bättre och effektivare vårdflöde.

 

Att göra skillnad - Vårt arbete gör verklig skillnad för patienter, remittenter och medarbetare.