Stress-ekokardiografi

Stress-ekokardiografi - Transthorakal ekokardiografi med farmakologisk stressprovokation.

 

Syfte:

Utvärdera hjärtfunktion och ischemi under farmakologiskt inducerad stress.

 

Utförande:

Patienten genomgår baslinje-ekokardiografi följt av farmakologisk stressinduktion med Dobutamin för att simulera ökad arbetsbelastning på hjärtat. Hjärtfunktionen övervakas kontinuerligt för att identifiera ischemi eller funktionsnedsättning

 

Förberedelser för patienten:

Patienten får inte snusa eller röka på undersökningsdagen. Undvik nikotin och koffein 24 timmar före undersökningen. Avstå från betablockerande mediciner och läkemedel mot kärlkramp på undersökningsdagen.

 

Tidsåtgång för patienten:

Ca 75 minuter.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor kring stress-ekokardiografi.