Arbets-EKG

Arbets-EKG - registrering av EKG i vila och under arbete på en testcykel.

 

Medicinsk bakgrund:

Undersökningen utförs för att mäta fysisk prestationsförmåga och för att se vad som begränsar arbetsförmågan. Samtidigt bedöms EKG, puls, blodtryck och eventuella symtom i samband med arbete. Arbets-EKG är en vanlig undersökning vid utredning av bröstsmärta och också för att följa patienter med känd hjärt- eller lungsjukdom.

 

Utförande:

Registrering av EKG sker i vila och under arbete på en testcykel med successivt stigande belastning tills arbetsförmågan begränsas av till exempel bentrötthet eller andfåddhet. Arbetsbelastningen väljs så att cyklingen beräknas ta 6-10 minuter och därefter får du vila 5-10 minuter. EKG och blodtryck tas kontinuerligt under arbetsprovet och du får skatta trötthet och eventuell smärta på en skala.

 

Förberedelser:

Undvik att äta någon större måltid och att röka inom två timmar före undersökningen. Dina mediciner kan du ta som vanligt om inte remitterande läkare bestämt annat. Ta gärna med lämpliga kläder och skor för cykling, samt handduk (duschmöjlighet finns efter undersökningen).

Kontakta oss om du har någon infektion, till exempel förkylning, så får du en ny tid för undersökning.

 

Tidsåtgång:

Cirka 45 minuter.