Väntetider

Väntetider.


Vi strävar efter att erbjuda korta väntetider. Listan nedan med väntetider uppdateras månatligen. Senaste uppdatering gjordes 230326.


  • Ekokardiografi - 11 veckor


  • Arbets-EKG / arbetsprov - 4 veckor


  • Spirometri inkl. diffusionskapacitet - 7 veckor


  • Perifer cirkulationsutredning - 0 veckor


  • Kärlultraljud (hals- och benartärer) - 7 veckor


  • Långtids-EKG - 5 veckor


  • Dygnsblodtrycksregistrering - 5 veckor