Väntetider

Väntetider.


Vi strävar efter att erbjuda korta väntetider. Listan nedan med väntetider uppdateras månatligen. Senaste uppdatering gjordes 240507.


  • Ekokardiografi - 3 veckor


  • Arbets-EKG / arbetsprov - 3 veckor


  • Spirometri inkl. diffusionskapacitet - 2 veckor


  • Perifer cirkulationsutredning - 3 veckor


  • Kärlultraljud (hals- och benartärer) - 3 veckor


  • Långtids-EKG - 2 veckor


  • Dygnsblodtrycksregistrering - 5 veckor


  • Stress-ekokardiografi - 3 veckor