Väntetider

Väntetider.


Vi strävar efter att erbjuda korta väntetider. Listan nedan med väntetider uppdateras månatligen. Senaste uppdatering gjordes 220806.


  • Ekokardiografi - 10 veckor


  • Arbets-EKG / arbetsprov - 9 veckor


  • Spirometri inkl. diffusionskapacitet - 9 veckor


  • Perifer cirkulationsutredning - 6 veckor


  • Kärlultraljud (artärer och vener) - 11 veckor


  • Långtids-EKG - 9 veckor


  • Dygnsblodtrycksregistrering - 9 veckor