Ekokardiografi

Transthorakal ekokardiografi (TTE).

 

Syfte:

Ekokardiografi utförs för att bedöma hjärtats dimensioner och funktion, samt för att studera klaffarnas utseende och funktion.

 

Utförande:

En rutinundersökning består av tvådimensionella registreringar (2D) och dopplerregistreringar. Vid 2D-registrering erhålls rörliga bilder av hjärtrummen och klaffarna. Dopplerregistreringar ger möjlighet att studera blodflödet i hjärtat och över klaffarna. Undersökningen ger vanligen en god uppfattning om hjärtats dimensioner och funktion samt eventuella vitier.

Denna standardiserade undersökning utförs enligt riktlinjer från Region Stockholm och Karolinska Institutets samverkansprojekt 4D och inkluderar mätningar, dokumentation och förmedling av variabler enligt

4D-ekoprotokoll.

I vissa fall (t ex vid dåliga registreringsförhållanden) och vid vissa frågeställningar (t ex vänsterkammartromb, non compaction kardiomyopati eller apikal hypertrof kardiomyopati) behövs det en kompletterande undersökning med kontrastförstärkning som bokas efter samråd med remittent och patient.

Vi utför ekokardiografi på vuxna och barn från sex år.

 

Förberedelser för patienten:

Inga.

 

Tidsåtgång för patienten:

30-45 minuter.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor kring ekokardiografi.